Gallery
Useful links
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Feedback
News > Govor Seyed Hossein Rajabija, ambasadora Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini, na ceremoniji obilježavanja dvadesetšeste godišnjice preseljenja na ahiret Imama Homeinija(r.a.)


  Printanje        Po?alji prijatelju

Govor Seyed Hossein Rajabija, ambasadora Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini, na ceremoniji obilježavanja dvadesetšeste godišnjice preseljenja na ahiret Imama Homeinija(r.a.)

 

 

 

 

                  Naslov govora: ''Umjerenost u misli Imama Homeinija''

 

Poštovani auditorijume, dame i gospodo,

Ceremoniju obilježavanja dvadesetšeste godišnjice smrti Imama Homeinija, utemeljitelja Islamske Republike Iran, danas održavamo u trenutku kada su neki dijelovi svijeta suočeni sa zlokobnom pojavom ekstremizma i agresije i žalosno je što nekolicina koriste dragi islam kao alibi za ekstremističke postupke, islam koji  je vjera mira, ljubavi i morala. Pošto je Imam Homeini uvijek stavljao akcenat na odbacivanje i negaciju ekstremizma, namjeravam da se u ovo malo vremena ukratko osvrnem na ovo važno pitanje.

Imam Homeini (r.a.) je kao visoko cijenjeni fakih uvijek bio zaokupljen oživljavanjem vjere i reformom vjerske misli. On je oživljavanje izvornog i čistog islama koji u svim dimenzijama individualnog i društvenog života ima odgovornost, naspram ljudskih pravaca i ekstremizama prikazivao mektebom koji svijetu čovječanstva donosi poruku mira i dobrote. Imam Homeini je osim upućenosti u fikhske znanosti, bio i veliki filozof i istaknuti arif te je stoga fikhske, filozofske i irfanske dimenzije islama vidio jedne pored drugih . Zbog toga su njegove misli svestrane i u fokusu posebne pažnje islamske uleme.

Uvažene dame i gospodo,

 

Sa gledišta Imama Homeinija (r.a.), nazadnost i površna pobožnost znače ograničavanje islama na nekonstruktivne individualne i ibadetske propise te privatizaciju oblasti vjere na osnovu nazadne prakse, što je kod njega naišlo na oštar prijekor. Zbog toga se u percepciji  Imama Homeinija, islam, fikh i irfan međusobno nadopunjuju i on nije smatrao ispravnom suhoparnu pažnju prema propisima vjere i fikha u kojoj nije bilo irfanske istine i biti.

Imam Homeini (r.a.)   je proizvoljni tefsir Časnog  Kur'ana smatrao pogrešnim te ga je osuđivao. On površno shvatanje Kur'ana nije smatrao tačnim pokazateljem njegova značenja, a trud i zalaganje radi poimanja ispravnog i uzvišenog značenja kur'anskih ajeta smatrao je nužnim i neophodnim djelom, djelom čije je zanemarivanje danas jedan od glavnih uzroka pojave ekstremizma.

Sa stanovišta rahmetli Imama, islam ima savršenost i sveobuhvatnost za čiju  spoznaju nije dovoljno zadovoljiti se samo vanjštinom Knjige i suneta i vjera nije sažeta u fikhu i propisima, fikh i propisi su samo nosioci vanjskih i praktičnih dimenzija vjere, a u svrhu spoznaje unutarnjih i racionalnih dimenzija vjere u čistom islamu potrebno je korisititi razum i filozofiju kao instrument i metod spoznaje. Iz ovog ugla, islam ne samo da nije protiv racia i filozofije već se ne protivi ni irfanu i duhovnom osvjedočenju i za svaku od ovih kategorija je odredio posebnu poziciju. U Imamovom pogledu poznavanje šerijatskog prava bez irfana i duhovnosti je suhoparno i bezdušno, a irfan bez poznavanja šerijatskog prava je sklizak i odvodi na stranputicu.

 

Dame i gospodo,

 

Imam Homeini (r.a.) je u vremenu u kojem svijetom nisu vladale današnje okolnosti, stavljao akcenat na suzdržavanje od ekstremizma. On je tokom svog života uvijek stajao nasuprot ekstremista i od svih je muslimana, također, tražio da, suzdržavanjem od ekstremizma,  pripreme teren za uspostavu jedinstva. Prema tome, Imam Homeini je jedinstvo postavio naspram ekstremizma i radikalizma.

Imam Homeini (r.a.) je bio privržen poštivanju morala, a borbu protiv nefsa i pročišćenje je smatrao učinkovitim faktorom u suprotstavljanju radikalizmu. On je bio uvjeren da osobe, koje ne vjeruju u pročišćenje duše i u sebi ne vide snagu za činjenje toga, pribjegavaju ekstremizmu i zloupotrebom osjećanja drugih uzimaju oružje u ruke i njim zamjenjuju pročišćenje duše.

 

Poštovane dame i gospodo,

 

Sistem Islamske Republike Iran je uspostavljen na osnovu umjerene misli Imama Homeinija o islamu. Ustvari, hazreti Imam (r.a.)  je promoviranjem čistog islama, u narav misli Islamske revolucije utkao element umjerenosti i ta je komponenta do danas bila jedna od temeljnih karakteristika misaonih načela sistema Islamske Republike Iran i to će biti i ubuduće.

Mi smatramo da će ispravno i principijelno tumačenje pojma umjerenosti sigurno trasirati put razvoja.

 

Cijenjeni auditorijume,

 

Nažalost, ekstremne struje danas radi posebnih ciljeva koji su im definirani iza zavjese, nehumanim i divljačkim ponašanjem koje ima veliku sličnost sa ponašanjima u periodu džahilijeta, čine postupke koji nisu kompatibilni sa nijednim učenjem Kur'ana, životopisom Poslanika (s.a.v.a.v.s.) i mislima čistog islama i koji raspiruju politiku islamofobije kreirane od strane neprijatelja.

Nadam se da ćemo, uz potpunu svjesnost i slijeđenjem ispravnih učenja islama i suneta Poslanika i Ehli Bejta (neka je mir na njih), biti u stanju, uz očuvanje umjerenosti i interakcije i poštivanje prava drugih, uložiti trud i napor u pravcu predstavljanja izvorne islamske kulture i sprječavanja svake vrste ekstremizma i iskrivljenog razmišljanja kao i za svoje i uspinjanje i napredovanje društva.

 

Zahvaljujem Vam na pažnji!    

 

 

 

 

        


23:03 - 05/06/2015    /    Broj : 343875    /    Poka?i ra?un : 560Zatvori
Ministry of Foreign Affairs,
Islamic Republic of IRAN,
All Rights Reserved