Gallery
Useful links
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Feedback
Cultural section

Kulturni odnosi

 

Kulturni odnosi Islamske Republike Iran i Bosne i Hercegovine imaju prihvatljiviji položaj u poređenju sa ostalim oblastima saradnje. Dodirne tačke u oblasti jezika, umjetnosti, uvjerenja i moralnih osobina dva naroda, kao i postojanje zajedničkih jezičko-književnih termina, običaja i navika umnogome su približili jedne drugima sa kulturnog aspekta i tako otvorili put ka razvoju i jačanju ovih odnosa. Zajednička volje državnih službenika dvije države na jačanju odnosa proističe upravo iz ovih interesovanja dvije nacije i potrebe komunikacije građana, pa je tako ovo pitanje bilo povod da se potpisivanjem različitih sporazuma u raznim oblastima kulture i nauke, posebno u posljednje dvije decenije i periodu poslije unutrašnjih sukoba u Bosni i Hercegovini načine važni koraci na putu jačanja odnosa između dvije države.

Osnov kulturne saradnje između dvije strane čini Sporazum o naučnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji, koji je 1996.godine potpisan od zvaničnika dvije države.

Opsežne kulturne aktivnosti Kulturnog centra Islamske Republike Iran i drugih kulturnih fondacija naše države kao što su Fondacija „Mulla Sadra“, Institut „Ibn Sina“, Ured „Džihadi Sazandagi“ i Perzijsko-bosanski koledž u raznim kulturnim oblastima bile su itekako zapažene posljednjih godina. Neke od ovih aktivnosti koje se mogu spomenuti su organizovanje različitih izložbi ručnih radova, kaligrafije, umjetničkih slika i fotografija, organizovanje Sedmice filma i učešće na Zimskom festivalu u Sarajevu, organizovanje Sedmice kulture Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini u periodu od 13.01.2013. do 20.01.2013.godine, organizovanje brojnih seminara i okruglih stolova u vezi sa predstavljanjem književnih, vjerskih i kulturnih ličnosti u Bosni i Hercegovini i dr.

Do danas, osim prijevoda i štampanja nekoliko djela Imama Homeinija r.a. i drugih iranskih učenjaka i pjesnika, mogu se spomenuti još neke vrijedne i postojane aktivnosti kao što su prijevod Hafizovog „Divana“, štampanje „Perzijsko-bosanskog rječnika“, prijevod pjesničkih djela Sadija, Firdusija i Hajama u Bosni i Hercegovini, kao i održavanje mnogobrojnih predstavljanja iranskih istaknutih umjetnika i književnika.

2005.godine potpisan je Sporazum o sportskoj saradnji, pa smo tako bili svjedoci jačanja odnosa u fudbalu, sjedećoj odbojci, džudu, karateu i tekvandou. Važnost turističke razmjene i aktiviranje turističkog sektora između dvije države u cilju međusobnog predstavljanja kulture i civilizacije dvije nacije, te naglašavanje na nužnost potpisivanja Memorandum o turističkoj saradnji između nadležnih organa dvije države smatra se još jednom kulturnom aktivnošću.

Također, u martu 2004.godine potpisan je Memorandum o saradnji između radio-televizije Islamske Republike Iran i radio-televizije Bosne i Hercegovine.

 

Naučno-obrazovna saradnja

Na večini područja i u važnim gradovima Bosne i Hercegovine postoje Univerziteti i različiti obrazovni centri, koji imaju različite obrazovne smjerove i na kojima se večinom studira na bosanskom jeziku. Visoki obrazovni sistem Bosne i Hercegovine 2003.godine je potpisao Bolonjsku deklaraciju, koja je bila povod da se Bosna i Hercegovina od spomenutog datuma priključi jedinstvenom europskom sistemu visokog obrazovanja, kao i da se univerzitetske diplome ove države zvanično priznaju u svim europskim državama. Ovaj sporazum je za realizaciju potrebnih reformi za strukturu Europe i visokog obrazovanja donio prikladnije, prihvatljivije, konkurentnije i privlačnije uvjete za europljanje, studente i istraživače sa drugih kontinenata.

Bolonjski pokret je 1998.godine pronašao svoje korijene na temelju jakih ideja Kloda Algora (Claude Allegre), ministra obrazovanja Francuske. On je dokazao kako europski univerziteti uz međusobnu saradnju moraju biti u stanju da svojom ulogom na međunarodnoj sceni odgovore učinku amerikih univerziteta. Preduvjet ostvarenja ovoga bio je da se identificiraju europski univerziteti  putem strukture, kvaliteta istraživanja i prekogranične nauke.

Tim iz europskih država pristupio je pripremanju novog programa u cilju jedinstvenog djelovanja univerziteta. Projekat stvaranja visoko-obrazovnog europskog područja obuhvata 38 država ovog kontinenta. Ove države su pristale da na svojim univerzitetima sprovedu bitne zajedničke karakteristke kao što su razdvajanje diplomskog studija i nižih ciklusa od naprednih studija, sistem obrazovnih jedinica i prenošenje istih, vrijednovanje diplome o završenom studiju gdje su dokumenti spomenuti na drugim tačkama područja, struktura povjerenja u kvalitetu, zajedničkom programu i jedinstvenom obrazovanju i istraživanju.

Prema odredbama Ministarstva nauke, istraživanja i tehnologije Islamske Republike Iran trenutno se putem razmatranja kvaliteta (vršenje ispita) razmatraju i procjenjuju studijske diplome izdate na Međunarodnom univerizitetu u Sarajevu do diplomskog studija.

U vezi s tim, trenutno se vrši pribavljanje potrebnih informacija za to ministarstvo sa različitih univerziteta u Bosni i Hercegovini od strane Ambasade naše države u Sarajevu, kako bi se pri Ministrastvu nauke, istraživanja i tehnologije naše države pristupilo identifikaciji studijskih diploma na univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Takođe, napominjemo kako večina diploma sa univerziteta naše države biva prihvaćeno od Sarajevskog univerziteta.

U oblasti naučne i univerzitetske saradnje dvije strane potpisan je Sporazum o naučno-obrazovnoj saradnji (petogodišnji) između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Teheranu, te je rektor Univerziteta u Sarajevu 3.februara 2010.godine otputovao u Teheran radi produžavanja ovog Sporazuma. Sa Sarajevskim univerzitetom Memorandum o saradnji potpisali su i Univerzitet Pajam Nur u maju 2010.godine, kao i Univerzitet Džamiu-l-Mustafa 2.ferbruara 2010.godine.

Također, dr.Ivo Komšić dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u novembru 2012.godine posjetio Islamsku Republiku Iran gdje je sa Univerzitetom Ebu Ali u Hamadanu i Univerzitetom u Isfahanu potpisao odvojene Sporazume o naučno-obrazovnoj saradnji. 2.novembra 2012.godine od strane direktora Instituta „Ibn Sina“ takođe je potpisan Nacrt sporazuma o saradnji između Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Teheranu. Institut „Ibn Sina“ je 12.aprila 2011.godine potpisao Protokol o naučno-kulturnoj saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu.

Obzirom na kvalitet visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i dobre odnose između dvije države, Univerzitet Azad i Univerzitet Pajam Nur su izrazili volju za osnivanjem univerziteta u Sarajevu, te su u tom smislu započeti i prvi pregovori.

 

 

Ministry of Foreign Affairs,
Islamic Republic of IRAN,
All Rights Reserved